طرح کارت ویزیت فرش فروشی با رنگ بندی و طراحی جذاب بصورت پشت و رو طراحی شده است.