طرح زیبای کارت ویزیت لوله کشی و تاسیسات ساختمانی با رنگ بندی آبی و با استفاده از تکنسین و لوازم ابزار مورد نیاز طراحی شده است.