طرح کارت ویزیت فروشگاه ظروف یکبار مصرف با رنگ بندی سبز و زمینه سفید و با استفاده از انواع ظروف یکبار مصرف طراحی شده است.