طرح کارت ویزیت فروشگاه برنج و حبوبات با رنگ بندی سبز بصورت دورو طراحی شده است.