طرح کارت ویزیت فروشگاه کاشی و سرامیک بصورت دورو و با استفاده از انواع کاشی و سرامیک طراحی شده است.