طرح کارت ویزیت فروش دستگاه کارتخوان با رنگ بندی آبی و طرح پشت و رو طراحی و از دستگاه کارتخوان استفاده شده است.