طرح کارت ویزیت الکتریکی با رنگ بندی قرمز و طرح دورو طراحی و شامل عکس انواع لوارم برقی و لامپ می باشد