طرح زیبای کارت ویزیت چشم پزشک بصورت لایه باز و دورو طراحی شده است.