طرح کارت ویزیت لوازم کادوئی بصورت پشت و رو با رنگ بندی جذاب و انواع لوازم کادوئی و دکوریجات و کریستال طراحی شده است.