طرح کارت ویزیت وکالت بصورت طرح عمودی و با رنگ بندی زرشکی و جذاب طراحی شده است.