طرح کارت ویزیت پرده فروشی با رنگ بندی زرد و طراحی جذاب و عکس محور طراحی شده است.