طرح بنر روز درختکاری بصورت لایه باز و با رنگ بندی روشن و با استفاده از المان های گرافیکی طبیعت ، درخت و پرنده طراحی شده است.