طرح بنر روز جهاد کشاورزی با طراحی و رنگ بندی زیبا بصورت لارج فرمت طراحی شده است.