پوستر لایه باز روز جوان
بنر ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان
طرح بنر لایه باز ولادت حضرت علی اکبر
بنر لایه باز روز جوان
طرح بنر میلاد حضرت علی اکبر
بنر میلاد حضرت علی اکبر (ع)
بنر لایه باز ولادت حضرت علی اکبر (ع)