طرح بنر تبریک سال نو با رنگبندی سبز و با استفاده از تایپوگرافی طلایی شعر فارسی و سیب قرمز طراحی شده است.