طرح بنر روز درختکاری با رنگ بندی زرد و با استفاده از درخت، تایپوگرافی مناسب و المان های گرافیکی استفاده شده است.