طرح کارت ویزیت لوازم خانگی با رنگ بندی مشکی و فسفری بصورت پشت و رو طراحی و از لوازم خانگی و خانه استفاده شده است.