طرح بنر فوق بمناسبت روز جهانی کار و کارگر طراحی شده و از تایپوگرافی سه بعدی و المان های گرافیکی مرتبط استفاده شده است.