بنر روز داروساز

طرح بنر روز داروساز و برزگداشت حکیم زکریای رازی در طرح و رنگ بندی متنوع و در ابعاد مختلف و در قالب بنر بیلورد، بنر پلاکارد و بنر استند روز داروساز طراحی شده است. نمونه طرح بنر روز داروساز بصورت لایه باز و لارج فرمت طراحی شده و شامل عکس داروساز، دارو، تایپوگرافی روز داروساز و عناصر گرافیکی مرتبط با طرح می باشد.

طرح بنر پلاکارد روز داروساز
بنر پلاکارد لایه باز روز داروساز