تراکت لایه باز لبنیاتی

طرح تراکت لایه باز لبنیاتی در اندازه 21 در 14.8 سانتی متر بصورت لایه باز با رعایت استاندارد های چاپ افست و دیجیتال در برنامه فتوشاپ طراحی گردیده است.

طرح تراکت لبنیات محلی با طرح و رنگ بندی مختلف بصورت تکرو طراحی و از عکس با کیفیت لبنیات سنتی، پنیر، شیر و المان های مرتبط دیگر استفاده است.

نمونه تراکت لایه باز لبنیاتی قابل ویرایش و تغییر می باشد، تمامی لایه های استفاده شده قابل دسترس، رنگ بندی، عکس و متن قابل ویرایش می باشد.

نمونه تراکت لایه باز لبنیات
نمونه تراکت لایه باز لبنیات
طرح لایه باز تراکت لبنیات
طرح تراکت فروشگاه لبنیات
تراکت لایه باز لبنیاتی