کارت ویزیت شتشوی نما،کار در ارتفاع

کارت ویزیت فوق با نام کارت ویزیت شتشوی نما،کار در ارتفاع کار شده به صورت لایه باز و در ابعاد 9*6 می باشد.

طرح فوق مناسب کسانی است که در ارتفاع و بدون نیاز به داربست و با استفاده از طناب کار میکنند.

کارت فوق مرتبط با صنف های صخره نوردی ، شتشوی نما ،درزگیز ، تمیزکاری شیشه برج ها میباشد.