آگهی ترحیم لایه باز درگذشت مادر در طرحی افقی با رنگ بندی و طراحی زیبا بصورت لایه باز طراحی شده و شامل تایپوگرافی مادر و وکتور و المان های گرافیکی مرتبط می باشد.

این طرح مناسب چاپ افست و دیجیتال می باشد.

آگهی ترحیم لایه باز درگذشت مادر

طرح آگهی ترحیم در زمینه مشکی طراحی شده و از کادر تذهیب مناسب و وکتور های اسلیمی و متن مناسب در طراحی آن استفاده شده است.

طرح اعلامیه ترحیم با رعایت استاندارد های لازم چاپ افست طراحی شده است، رنگ بندی طبق اطلس رنگ افست تنظیم شده و خطوط برش چاپ و کیفیت چاپ رعایت شده است.