بنر لایه باز لوازم الکتریکی با رنگ بندی آبی و زمینه سفید و با استفاده از عکس انواع کابل سیم و لوازم برقی طراحی شده است.

طرح فوق با استفاده از عکس با کیفیت موتورسیکلت و شیپ های منحنی طراحی شده است.

بنر لایه باز لوازم الکتریکی

طرح لایه باز فوق مطابق با استانداردهای چاپ طراحی شده و با توجه به اندازه مشخص شده قابلیت چاپ در جنس های بنر،فلکس،مش،استیکر و ونیل را دارد

شما کاربران عزیز میتوانید از تصاویر و شیپ های موجود در بنر استفاده کرده و طرح تراکت فروشگاه لوازم الکتریکی را برای خود طراحی و اختصاصی سازی نمایید.