همانطور که در تصویر فوق مشاهده مینمایید ، طرح از رنگهای مرتبط علمی و پزشکی طراحی شده است.

در طرح فوق از المانهای خون – تصویر پزشکی – خون – آزمایشگاه طبی – میکروسکوب – نور – متون بیمارستانی و آزمایشگاهی استفاده شده است.

سایز این پاکت اداری ۲۷ سانتی متر در ۲۷/۵ سانتی متر می باشد ( با احتساب لبه های تاشده )

این طرح بسیار قوی و تاثیرگذار در برنامه فتوشاپ CC و با فرمت PSD لایه باز با مد رنگی CMYK طراحی شده است.