طرح آگهی ترحیم لایه باز در طرحی عمودی با رنگ بندی مشکی و قهوه ای و تایپوگرافی و المان های طلایی طراحی شده و مناسب چاپ افست و دیجیتال اعلامیه ترحیم می باشد.

طرح آگهی ترحیم لایه باز

طرح آگهی ترحیم در زمینه رنگ قهوه ای رنگ طراحی شده و از کادر تذهیب مناسب و وکتور های اسلیمی و متن مناسب در طراحی آن استفاده شده است.

طرح اعلامیه ترحیم با رعایت استاندارد های لازم چاپ افست طراحی شده است، رنگ بندی طبق اطلس رنگ افست تنظیم شده و خطوط برش چاپ و کیفیت چاپ رعایت شده است.