طرح بنر استند انتخابات مناسب برای استفاده در تبلیغات محیطی ، طرح نماینده مجلس ، انتخابات شورا های شهر و ریاست جمهوری می باشد.

این طرح با رنگ بندی آبی و نارنجی و با استفاده از المان های گرافیکی و اسلیمی طراحی شده است.

طرح بنر استند انتخابات

طرح لایه باز فوق مطابق با استانداردهای چاپ طراحی شده و با توجه به اندازه مشخص شده قابلیت چاپ در جنس های بنر،فلکس،مش،استیکر و ونیل را دارد.

شما کاربران عزیز میتوانید از تصاویر و شیپ های موجود در بنر استفاده کرده و طرح تراکت یا پوستر انتخاباتی را برای خود طراحی و اختصاصی سازی نمایید.