نمونه بنر استند انتخابات با رنگ بندی قرمز و طراحی لارج فرمت بصورت طرح عمودی کار شده و مناسب معرفی کاندید انتخابات می باشد.

این طرح با استفاده از پرچم ایران، المان های انتخاباتی مناسب با شیپ بندی رنگی طراحی شده است.

نمونه بنر استند انتخابات

طرح لایه باز فوق مطابق با استانداردهای چاپ طراحی شده و با توجه به اندازه مشخص شده قابلیت چاپ در جنس های بنر،فلکس،مش،استیکر و ونیل را دارد.

شما کاربران عزیز میتوانید از تصاویر و شیپ های موجود در بنر استفاده کرده و طرح تراکت یا پوستر انتخاباتی را برای خود طراحی و اختصاصی سازی نمایید.