کارت ویزیت دیوار چینی و بنایی

کارت ویزیت دیوار چینی و بنایی به صورت کاملا لایه باز و در ابعاد ذکر شده طراحی شده است .

در طراحی این کارت ویزیت از رنگ آجری در پشت زمینه کارت و از وکتور آجر و دیوار چینی در هر دو طرف کارت استفاده شده است.

کارت ویزیت لایه باز بنایی,طرح لایه باز دیوار چینی و بنایی,وکتور دیوار,دیوار چینی,طرح کارت ویزیت بنایی,مشاغل ساختمانی.