کارت ویزیت لایه باز رستوران سنتی

کارت ویزیت لایه باز رستوران سنتی به صورت لایه باز و در ابعاد ذکر شده طراحی شده است.

در طرح کارت ویزیت رستوران سنتی که به صورت دورو طراحی شده از حاشیه های اسلیمی برای نزدیک کردن

طرح به طرح رستوران سنتی استفاده شده است.

شما به راحتی می توانید با تغییر دادن مشخصات طرح،طرح اختصاصی مختصص خود را به وجود آورید.

طرح لایه باز رستوران سنتی,کارت ویزیت رستوران,کارت ویزیت لایه باز رستوران سنتی,کارت ویزیت غذاخوری